Redovna izvještajna sjednica Skupštine

DVD OŠTRICE

Poziva Vas

na redovnu izvještajnu sjednicu Skupštine Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Oštrice,
koja će se održati u subotu, 17.02.2018. s početkom u 18:00 sati
u Društvenom domu u Oštricama.

DNEVNI RED
1. Otvaranje sjednice Skupštine sa uvodnim pozdravom
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) radno voditeljstvo
b) zapisničar
c) dva ovjerovitelja zapisnika
d) verifikacijsko povjerenstvo
3. Podnošenje izvješća za 2017. godinu
a) izvještaj o radu društva
b) izvještaj zapovjednika
c) izvještaj o financijsko – materijalnom poslovanju
d) izvještaj Nadzornog odbora
e) izvještaj Verifikacijskog povjerenstva
4. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2018.
5. Dodjela diploma i priznanja
6. Riječ gostiju
7. Razno

S poštovanjem,

Upravni odbor DVD-a Oštrice