Kontakt

Predsjednik društva,  Davor Petrić
Dopredsjednik društva, Božidar Šafran
Tajnica društva,  Martina Trakoštanec, 098/921-8265, matrakostanec@gmail.com

Zapovjednik društva,  David Stepan, 091/955-3443, stepan.david1@gmail.com
Dozapovjednik društva,  Tomislav Sabolić